EN SV

Affärsidé

Vi ska vara leverantör med egen säljorganisation för egna och andras varumärken inom livsmedel. Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt och gynnsamt samarbete med våra kunder.

Med vår långa erfarenhet och kunskap inom livsmedelsbranschen vill vi leverera varor, tjänster och service av högsta kvalitet. Vi tror på ett brinnande intresse av mat och dryck för att skapa förutsättningar att lyckas långsiktigt. Ett stort engagemang i kombination med vår kompetens och erfarenhet tar vårt företag till nya framgångar.

Våra Kärnvärden

Vi ska vara trovärdiga, utvecklande och personliga. Våra kunder ska känna sig trygga och kunna förlita sig på vår kompetens och erfarenhet i kontakt med oss. Vår strategi baseras på att bibehålla och utveckla våra drivna medarbetare samt möjliggöra kunskap för att hjälpa våra kunder. Vi vill skapa en entreprenörsanda och vinnarkultur för att nå nya framgångar. Vi ska vara nyskapande, flexibla och lyhörda i alla våra möten. Vår organisation präglas av god affärsetik och hög yrkesskicklighet

Klimatsmart

Gör nu

Vi agerar och lever i nuet och blundar aldrig för verkligheten.

Ha mod

Att våga är en självklar del i vår verksamhet och hela anledningen till att vi dagligen får göra det vi älskar mest av allt.

Allt är möjligt

Vi uppfinner inga hjul. Vi litar endast på vår handlingskraft och förmåga att springa snabbare och smartare än vår omvärld.

Ha kul

Omvärlden går snabbare och snabbare. Vår värdegrund är att ha kul under resans gång. Både med kollegor, samarbetspartners och kunder.

Premix Sweden
EN SV
UPP